Fokus på resultatskabelse

Guldbrandsen Consulting har fokus på kundernes resultatskabelse.

Vi lægger vægt på at ”kundens kunder” oplever, at der gennem salg og kundefokus tilføres værdi på en professionel, engageret og tillidsskabende måde.

I samarbejdet aftaler vi hvilke KPI’er der skal påvirkes og fastlægger hvilke konkrete resultater vi vil skabe i samarbejdet  – det kan blandt andet være

  • Øget omsætning eller dækningsbidrag på nøglekunder
  • Øget omsætning på strategiske produkter
  • Mersalg – øget omsætning på den enkelte kunde
  • Øget kundetilfredshed – vil ofte medføre øget genkøbsfrekvens

Er lederne i stand til at kommunikere målene, så det er motiverende og skaber energi? Bliver opfølgningen opfattet som kontrol eller som en sparring imod bedre resultater?

Sammen med ledelsen vil vi ikke blot aftale hvilke resultater der skal være i fokus. Vi vil sikre at lederne er klædt på til at skabe den fornødne energi og lyst til den forandring der skal skabe bedre resultater.

Vi vil drøfte hvordan vi vil måle resultaterne og hvordan vi kan give medarbejderne en forbedret mulighed for ”selvledelse” ved at gøre nøgletallene tilgængelige. Det vil ofte give følelse af fremdrift, selvtillid og tilføre ny energi.

Fra ”Tro” til ”Viden”

Ikke alle resultater kan måles i kroner og ører. Kundetilfredshed, loyalitet og værditilførsel kan kortægges gennem nogle af de analyser, som vi tilbyder kan indgå i samarbejdet – eller vi kan arbejde med de værktøj, der allerede findes. Anvendelsen af analyser skal sikre at vi baserer den videre udvikling på fakta og konkret viden, frem for antagelser og tro.

Se i øvrigt under ”Analyse

 

Ivar Guldbrandsen