Mentor

Mere end 25 års erfaring med udvikling af salg, ledere og medarbejdere.

Er der i virksomhedens ledelse tilstrækkelig viden om, hvad der foregår i salgsafdelingen? Vil det være gavnligt med en ekstern facilitator, der kan bistå med at få indsigt i de mekanismer, der virker i salgsmaskinen. Mentor kan også bistå ledelsen med at oversætte strategier til konkrete handlingsplaner, der kan eksekveres i salgsafdelingens “maskinrum”.

Såfremt der hos lederne er begrænset erfaring eller usikkerhed om, hvordan problemstillinger  skal håndteres, kan en mentor dels give tryghed og sikkerhed og dels hjælpe med at definere den optimale måde at håndtere udfordringerne på.

Baseret på solid erfaring er der gode chancer for, at vi har været i tilsvarende situationer før. Disse erfaringer skal vi anvende og dermed opnå øget beredskab til at håndtere situationen, øget tryghed og dermed større sikkerhed for at opnå den ønskede effekt.

En samtale med Ivar Guldbrandsen som mentor eller coach er ikke et “teoretisk skoleridt”, men en afslappet og praktisk orienteret dialog om problemstillinger og mulige løsninger. Teorierne er på plads, men det er menneskene og fremdriften, der er i centrum.

Mentor for bestyrelse og ledelse

Ofte er bestyrelsen eller den overordnede ledelse lidt fjerne for, hvad der foregår i ”maskinrummet” i salgsafdelingen. Derfor er der ofte lidt angst for at ”blande sig” eller usikkerhed om, hvordan vi får initieret den ønskede udvikling. Guldbrandsen Consulting kan påtage sig rollen som mentor, der kan hjælpe med at iværksætte de ønskede tiltag. Vi kan sikre den fornødne viden om, hvordan strategierne kan komme til at leve, eller hjælpe med at opbygge den rette systematik, kultur og adfærd, der for eksempel skal sikre implementeringen af den nye strategi.

Sparringspartner for den daglige ledelse eller salgsledelse

Hjemmeblindhed er en af de største trusler imod udvikling i mange virksomheder og travlhed og “dagligdagen” en anden. Fælles for disse er, at vi ikke selv ser dem og ikke erkender, at vi står stille frem for at udvikle os i trit med markedet.

Med en ekstern sparringspartner vil der for en stund, 1-2 gange pr. måned, være en, der stiller spørgsmål til de faktorer, der er væsentlige for at sikre udvikling, og dermed sikrer, at der er fokus.

Hvordan får jeg ledergruppen til at fungere bedre? Hvilke mål skal sættes op for ledere og for medarbejdere? Hvilke kunder/segmenter og produkter er det mest relevant at fokusere på? Hvordan sikrer vi implementering af de aftalte planer? Hvordan kan vi måle effekten?

Disse og mange andre spørgsmål kan bringes op i en sparringssamtale. Sparringspartneren har erfaring og konkret viden, der hjælper dig videre, men først og fremmest vil dialogen hjælpe dig til selv at finde idéer og løsninger til mange af dine udfordringer. Dermed øges dit beredskab til at håndtere tilsvarende situationer i fremtiden.

 

Coach for den nye leder eller account manager

Afhængigt af erfaringsniveau og kompetence kan coaching af ledere betyde mange ting. For nogle vil det, at der er fokus og et “frirum” frigøre tanker og energi til selv at finde de rigtige løsninger – og coachens opgave er primært at sikre fokus og implementering. Derefter sikres det, at der er eksekveret.  For ledere/account managers med mindre erfaring skal der bruges lidt mere af coachens erfaring, værktøjer og støtte, hvilket vil sikre, at udfordringerne løses på den bedste måde. Inspiration, idéer og støtte er nølgeordene for den mindre erfarne leder/account manager. For andre vil det være vigtigt, at sikre den rette anvendelse af kompetencer og ledelsesstil. Coachens vigtigste rolle er her at sikre fokus, konkrete tiltag og eksekvering, samtidig med at den, der coaches, udvikler sig og opbygger selvtillid, et større beredskab og en øget gennemslagskraft i nøglesituationer.

Team coach for en ledergruppe eller et account team

Er der den fornødne fremdrift i teamet, eller er der brug for en coach, der kan skubbe på de nødvendige processer? Med forståelse for deltagernes kompetencer og forskellighed vil det ofte være konstruktivt med en ekstern coach, der kan støtte teamet eller hjælpe den enkelte, så hele teamet kommer videre. Den eksterne coach kan ofte supplere ledelsen med et mere tydeligt fokus på læring og udvikling.

Erfaring viser, at grupper/teams, der har mulighed for kontinuerlig coaching, oftere opnår de opstillede mål – samtidigt med at de opnår nye kompetencer og færdigheder.