Samarbejde

Når vi i fællesskab skal indfri jeres ambition, er der forskellige typer af virkemidler, vi kan anvende. Dette afhænger af historik, opgavens kompleksitet og medarbejdernes trivsel og engagement. På baggrund af mange års erfaring kan vi indgå i en række forskellige samarbejdsformer, og den ”eksterne konsulent” kan have forskellige roller i udviklingsforløbet:

Analyse

 

Kortlægning af vigtige faktorer for at sikre, at udvikling sker på baggrund af konkret viden frem for antagelser.

 • Kundeanalyser – kundetilfredshed og kundeloyalitet
 • “Lost Business Analyse”
 • “Mystery Shopping”
 • Medarbejeranalyser
  • Medarbejdertilfredshed
  • Kompetenceanalyser
 • KPI-analyse

Vi kan også analysere situationen sammen med de personer, der har førstehåndskendskab til den aktuelle situation. Dette kan være igennem

 • Interviews
 • Fokusgrupper
 • Workshops

En grundig analyse sikrer, at vi ikke blot behandler symptomer, men løser det reelle problem med den optimale løsning. Samtidig vil en grundig analyse medvirke til, at den følgende udviklingsproces opleves relevant og tilpasset virksomhedens situation og behov.

 

Mentor og sparringspartner

Som leder sidder man ofte alene med udfordringer og håndtering af vanskelige situationer.

Har man ikke oplevet den pågældende problemstilling, kan det være vanskeligt at identificere den rigtige løsning. Det er ikke alle problemer, der kan Googles for at finde en løsning.

Hvis du oplever, at du har brug for at lytte til andres erfaring, kan det være, at du har brug for en mentor. Med en mentor har du en kompetent ressource, du kan drøfte dine idéer og løsningsforslag med, eller du kan drage nytte af din mentors erfaring fra tilsvarende situationer og dermed selv opbygge dit beredskab og din kompetence på det pågældende område.

Guldbrandsen Consulting kan påtage sig rollen som mentor og hjælpe med at iværksætte de ønskede tiltag. Vi kan sikre den fornødne viden om, hvordan strategierne kan komme til at leve eller hjælpe med at opbygge den rette systematik, kultur og adfærd, der skal sikre implementering af den nye strategi.

Ledelse og implementering er vanskelig, og der findes ikke standardløsninger. Derfor er det vigtigt at have en sparringspartner, der kan sikre, at du har taget højde for alle aspekter og dermed sikre en holdbar plan for implementering og eksekvering.

Coach

Med en erfaren coach kan du sikre “on-the-job training” og opbygge din egen kompetence og handlekraft.

Som bekendt er kunsten i coaching, at det er DIG, der finder løsninger – coachen skal blot sikre, at du tager alle aspekter med i dine overvejelser.

Imidlertid kan coachen godt inspirere, støtte med erfaringer/ idéer og dermed sikre, at du i processen får udvidet din baggrundsviden og beslutningsgrundlag. Defor er det vigtigt, at coachen er erfaren, er bekendt med de mekanismer, der er i en virksomhed og kender til lederens typiske udfordringer. Når det er tilfældet, har du de optimale forudsætninger for at sikre udvikling og styrkelse af dine kompetencer.

I mere end 25 år har Ivar Guldbrandsen opbygget viden og erfaring i de fleste afskygninger af salg, ledelse og daglige problemstillinger. Dels fra rollen som konsulent og dels gennem egen erfaring som sælger, salgsleder og som direktør.

Det er den erfaring, han som coach kan anvende for at sikre, at I sammen får belyst alternative løsningsmuligheder for din problematik.

Workshops

Hvis den nye strategi implementeres succesfuldt, eller det nye produkt skal introduceres til kunderne på den optimale måde, er det ofte ikke nok at skrive en e-mail med instruktioner og anvisninger.

Vi ønsker medarbejdernes forståelse, engagement og commitment og må derfor investere tid, kræfter og ressourcer i, at de høres og får mulighed for at forholde sig til de nye tiltag, så vi sammen kan træffe beslutninger om den fremtidige værktøjskasse. Vi vil sikre, at alle høres, og at alle er motiverede og engagerede i at udfylde deres rolle i helheden.

I en veltilrettelagt workshop kan vi sikre en effektiv implementering og nyttiggørelse af de nye tiltag. Vi kan opnå en hurtigere introduktion af det nye produkt og sikre en markant bedre gennemslagskraft over for kunderne i forbindelse med en specifik kampagne eller salgsmæssig udfordring.

I Guldbrandsen Consulting behersker vi den relevante pædagogik og arbejdsproces og har erfaring til at sikre en relevant, effektiv og succesfuld workshop.

 

Motivator og inspirator

“Jeg forstår ikke, hvorfor mine medarbejdere ikke bare gør, som vi har aftalt…”

Jeg tror, de fleste ledere på et tidspunkt har haft en grad af frustration over, at idéer ikke bliver implementeret, formaninger ikke fulgt, eller at det i det hele taget er vanskeligt at motivere og engagere medarbejderne i dagligdagen.

Jeg har solid erfaring med at give medarbejdere og ledere lyst til at ændre adfærd – gøre tingene lidt anderledes og dermed ændre vaner. Det drejer sig om at skabe nogle rammer og en stemning, så deltagerne føler sig trygge og motiverede for at prøve noget nyt – men også at lægge et vist pres, så de nye værktøj og den nye proces bliver implementeret, så medarbejderne reelt ændrer adfærd over for kunder og kolleger.

Der skal rykkes ved comfort-zonen, de skal kunne se, at det nytter – men de skal også have en grundlæggende lyst til at prøve.

Energi, humor, selvironi og pædagogisk erfaring er nogle af de elementer, der tilfører medarbejderne lyst til at prøve – og fra tid til anden er det markant lettere for andre at skabe denne forandring, end det er for den daglige ledelse.

Derfor gælder det om at trække på de rigtige ressourcer, når der skal ændres adfærd, skabes energi, og I har vigtige mål, der skal indfries.

 

Effektmåler

“Hvad, der bliver målt, bliver gjort!” Et meget markant udtryk vi sikkert alle har hørt ved forskellige lejligheder. Som en tidligere kollega sagde: “det er derfor, man ikke skal måle på sygedage…”

Gennem arbejdet med forandringer og implementering er det i løbet af årene blevet tydeligt, hvordan vi kan måle effekt af forskellige tiltag, eller arbejde med nøgletal, der kan indikere, om vi er på rette vej eller ej. Målingen giver en god baggrund for at justere, for at iværksætte yderligere initiativer eller for at give “ro på bagsmækken”. Vi er på rette vej!

Det at etablere effektmålinger eller definere hvilke KPI’er, der skal monitoreres, er vigtigt. Men dette skal ofte suppleres med nogle simple analyseværktøjer, der kan afdække det, der ikke umiddelbart kan læses i et Excel-ark. Det være sig kundetilfredshed/loyalitet, hvorfor kunderne valgte vores tilbud fra, eller hvorfor medarbejderne ikke reagerer, som vi ønsker.

Vi kan i forbindelse med udviklingsprojekter sammen definere, hvordan vi løbende kan monitorere, om vi er på vej i den rigtige retning i det rette tempo.

Alt kan måles – og det er netop faren. Det gælder om at finde de rette måleparametre for det, vi ønsker at fremme/opnå. Lad os arbejde sammen om det!

Men vi skal gøre det SAMMEN!

Udviklingen skal foregå i et samarbejde. Ledergruppen skal tage ansvar og sikre det daglige fokus og medarbejdernes engagement. Konsulenten skal indgå som en integreret del af det team, der leder udviklingsforløbet, men skal over tid gøre sig ”overflødig”, så lederne selv fortsætter processen.

Vi skal i planlægningen definere “hvem gør hvad” for at sikre, at vi er afstemt. En udviklingsproces må aldrig blive et “indkapslet forløb” – det skal gennemføres med respekt for øvrige aktiviteter og som en integreret del af dagligdagen. Det opnår vi kun, hvis der er fælles ejerskab, løbende dialog og feedback begge veje. På den måde kan vi i samarbejde reagere, justere og tilpasse,  når der er brug for det. Derved er vi sikre på at opnå den ønskede effekt.