Salgsudvikling

Guldbrandsen Consulting har fokus på kundernes resultatskabelse.

Vi lægger vægt på, at ”kundens kunder” oplever, at der gennem salg og kundefokus tilføres værdi på en professionel, engageret og tillidsskabende måde.

Vi fokuserer på, at der gennem ledelse, motivation og kontinuerlig udvikling skabes de rette forudsætninger for at opnå de ønskede resultater.

Medarbejdere i trivsel har lyst til og forudsætninger for at præstere.

I de fleste tilfælde har vi fokus på følgende faktorer:

 • Mere effektive salgsprocesser:
  • Bedre resultatskabelse – omsætning og indtjening
  • Bedre og mere bevidst håndtering af konkurrencesituationen
  • Øget bevidsthed om at skabe større værdi for kunden – fastholdelse af kunder
 • Forstærket gennemslagskraft og bedre dialog i kontakten med kunder:
  • Øget kundetilfredshed og fastholdelse af kunder
  • Opsalg og mersalg til eksisterende kunder
  • Mere fokus på at tilføre værdi frem for at konkurrere på pris
 • Kontinuerlig bearbejdning og tilgang af nye kunder:
  • Værktøjer og processer til at håndtere konkurrencesituationen mere effektivt
  • Fokus på kundens ønsker om at opnå værdi
  • En kontinuerlig udvikling, der er integreret i det daglige arbejde
 • Daglig ledelse skal sikre forankring og varigt fokus:
  • Udarbejde og eksekvere taktiske planer for målopnåelse
  • Sikre at udvikling og nye tiltag bliver en varig proces – en proces, der konstant skal plejes og holdes i gang
  • Sikre motivation og arbejdsglæde i udviklingsforløbet
 • The Power of 1:
  • Lad os i fællesskab arbejde på at forbedre ét område ad gangen for at sikre fokus og fuld effekt

Fokus på resultatskabelse

I samarbejdet aftaler vi, hvilke KPI’er der skal påvirkes og fastlægger, hvilke konkrete resultater vi vil skabe i samarbejdet – det kan blandt andet være

 • Brug tiden rigtigt – prioriter kunderne så de vigtigste kunder får den optimale behandling
 • Øget omsætning eller dækningsbidrag på nøglekunder – udnyt dine nøglekunders loyalitet til mersalg
 • Øget omsætning på strategiske produkter
 • Mersalg – øget omsætning på den enkelte kunde
 • Øget kundetilfredshed – vil ofte medføre øget genkøbsfrekvens
 • Forbedret hitrate på tilbud – bedre tilbudsskrivning og dedikeret opfølgning

Er lederne i stand til at kommunikere målene, så de er motiverende og skaber energi? Bliver opfølgningen opfattet som kontrol eller som sparring til bedre resultater?

Sammen med ledelsen vil vi ikke blot aftale, hvilke resultater der skal være i fokus. Vi vil sikre, at lederne er klædt på til at skabe den fornødne energi og lyst til den forandring, der skal skabe bedre resultater.

Vi vil drøfte, hvordan vi vil måle resultaterne, og hvordan vi kan give medarbejderne en forbedret mulighed for ”selvledelse” ved at gøre nøgletallene tilgængelige. Det vil ofte give en følelse af fremdrift og selvtillid og tilføre ny energi.

Fra ”Tro” til ”Viden”

Ikke alle resultater kan måles i kroner og øre. Kundetilfredshed, loyalitet og værditilførsel kan kortlægges gennem nogle af de analyser, der kan indgå i samarbejdet – eller vi kan arbejde med de værktøjer, der allerede findes. Anvendelsen af analyser skal sikre, at vi baserer den videre udvikling på fakta og konkret viden frem for antagelser og tro.

Se i øvrigt under ”Analyse

 

Ivar Guldbrandsen