”The Power of 1”

I mange virksomheder overstiger ambitionen det, der er muligt. Ofte bevirker ambitionen, at man sætter for mange skibe i søen. Ledelsen og organisationen mister først overblikket, derefter motivationen og til sidst evnen til at løse problemerne og sikre, at skibene kommer i havn.

For at øge chancen for at nye tiltag bliver implementeret, kan man med fordel arbejde med konceptet “The Power Of 1”.

“The Power Of 1” går ud på, at man koncentrerer sig om ét fokusområde ad gangen. På dét ene område vil vi sikre eksekvering. Derfor arbejder vi på dette område med en komplet løsning, en konkret handlingsplan og en præcis deadline. Dette vil sikre, at skibet kommer i havn – organisationen er i stand til at eksekvere planen som en del af dagligdagen. Derefter vælges det næste område, og en ny handlingsplan iværksættes.

“The Power of 1” betyder også, at det ofte er muligt at isolere den enkelte problemstilling og beregne, hvad effekten af et enkelt tiltag vil være. Eksempelvis en forbedret hitrate – flere tilbud vindes. Hvis det gennemsnitlige dækningsbidrag på hver ordre er kr. 12.000, og hitraten på tilbud forbedres fra 30 % til 40 %, kan det kalkuleres, hvad effekten – eller “The Power of 1” – vil være. Dernæst er det et spørgsmål om at identificere de konkrete tiltag, der skal sikre denne forbedring, og udarbejde en konkret handlingsplan, der vil sikre den ønskede effekt.

 

Ivar Guldbrandsen