Fast track dine nye medarbejdere!

Hos flere kunder arbejder Guldbrandsen Consulting med at give nye medarbejdere og graduates optimale forudsætninger for at udføre deres job på lige fod med deres erfarne kolleger. Det giver hurtigere resultater, høj motivation, selvtillid og gennemslagskraft hos de nye, og det giver en stærk kultur, hvor de erfarne føler positivt pres – de nye fylder hurtigt en rolle og kan tage ansvar. Se mere under metode.